GORGONZOLA

GORGONZOLA

€10,50

Pomodoro, mozzarella, gorgonzola